Denúncia

Des de l'Agrupació pretenem conèixer tots els problemes que pateix al barri com a conseqüència de la Zona d'Oci de la Zona Hermètica. Per combatre'ls i queixar-nos de manera formal davant l'Ajuntament , l'Agrupació de Veïns proposa que es denuncii a través seu, a part, és clar, de fer-ho a la policia. Ja sabem que posar una denúncia a la policia, en alguns casos, por arribar a ser una prova de paciència, però hem de ser conscients que hem de deixar constància dels fets. Sino l'Ajuntament no té constància d'aquests i quan fem reunions ens diuen que no es detecten tants problemes al barri (remeten-se a les denúncies presentades). Per tant, insistim, és important que es presentin davant la policia. Un cop presentada també seria bo remetre una còpia de la denúncia a l'Agrupació. L'Agrupació fa una presentació periòdica a l'Ajuntament i als seus partits polítics de totes les denúncies presentades a través seu. És una manera de certificar que tothom en té coneixement i de poder exercir força legal.

 

Per tal de poder realitzar una denúncia davant l'Agrupació hem elaborat un model que ens permetrà classificar i analitzar els tipus de problemes que es pateixen al barri.

 

Model de denúncia

 

Recordeu adjuntar còpia de la denúncia presentada davant la policia.