Patrimoni

En aquesta secció de la web hi volem presentar el patrimoni històric del barri de Gràcia.
Ens vam assabentar que dues persones havien realitzat un treball que recollia les empreses i l'entorn d'interès històric del barri.
Aquest treball havia estat premiat per l'Obra Social de Caixa Sabadell l'any 2005.
Ens vam posar en contacte amb la Maria Carme Carmona i l'Eugeni Junyent (autors de l'estudi) per demanar-los de publicar-lo.

Van accedir-hii els estem molt agraïts per la seva gran aportació a la cultura del barri.

 

 

La força del vapor al barri de Gràcia de Sabadell

Empreses i entorn

Maria Carme Carmona

Eugeni Junyent

Estudi premiat a la convocatòria de beques de l'Obra Social de Caixa de Sabadell (2005)