Qui Som?

L'Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) és una entitat independent de l'Ajuntament, de qualsevol partit polític o de qualsevulla altra organització o entitat. Esta formada per socis i sòcies que periòdicament trien una junta, els membres de la qual, de forma voluntària i sense cap remuneració, gestionen el dia a dia de l'entitat. L'Agrupació respecta la pluralitat ideològica de cadascú i promou activitats i accions reivindicatives en defensa dels interessos col·lectius del barri.

Perquè Agrupació i no Associació? El divendres 6 d'abril de 1973, a l'empara de l'anomenada Llei Fraga de l'any 1964, foren aprovats els estatuts de la Agrupación de Vecinos de Gracia. L'autorització corresponia al Govern Civil i, contràriament al que passà amb la majoria d'entitats veïnals de Sabadell, i de d'altres poblacions, aquest òrgan franquista imposà el nom de Agrupación de Vecinos.